Odbiór mieszkania

Przebieg odbioru

Odbiór techniczny mieszkania polega na sprawdzeniu wszystkich jego elementów pod względem poprawności wykonania. Podstawą sprawdzenia jest umowa, czyli projekt oraz standard wykończenia, polskie normy, a w przypadku braku norm, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz instrukcje producentów materiałów.

Schemat działania przy odbiorze mieszkania jest w większości przypadków taki sam, jak opisano poniżej. Czas trwania odbioru jest uzależniony od powierzchni, ilości usterek, sposobu spisywania protokołu i występowania innych pomieszczeń, takich jak komórka lokatorska czy garaż. Odbiór może trwać od ok. 1,5 do 4 godzin, a najczęściej trwa ok. 2 do 3 godzin.

W pierwszej kolejności sprawdzane jest występowanie poszczególnych elementów, które powinny znajdować się w mieszkaniu, ich lokalizacja i rodzaj.

Tymi elementami są np. parapety wewnętrzne/zewnętrzne, stolarka okienna/drzwiowa, wyposażenie balkonów/tarasów, instalacja wodno-kanalizacyjna/ elektryczna/ wentylacji/ centralnego ogrzewania, zmiany lokatorskie. Również wtedy sprawdzane są wymiary otworów pod montaż drzwi wewnętrznych.

Następnie sprawdzana jest stolarka okienna i drzwiowa. Wizualna ocena jakości szyb, skrzydeł, ościeżnic, poprawność działania mechanizmów i docisk uszczelek przylgowych do ościeżnicy. Sprawdzana jest również poprawność montażu parapetów oraz elementów na balkonie lub tarasie.

Kolejną czynnością jest weryfikacja poprawności wykonania posadzki i tynków. Sprawdzane są odchylenia od pionów, poziomów, płaszczyzn i kątów prostych. Powierzchnie są oceniane wizualnie pod kątem spękań, wykwitów, zabrudzeń i jakości powierzchni.

Sprawdzana jest wilgotność posadzki oraz tynków.

Pomiar powierzchni użytkowej jest wykonywany na końcu i porównywany z powierzchnią powykonawczą przyjętą do ostatecznego rozliczenia.

Odbiór kończy się spisaniem usterek do protokołu odbioru. W zależności od przyjętego sposobu pracy dewelopera usterki mogą być zapisywane na bieżąco lub po wykonaniu wszystkich czynności. Usterki mogą być wpisane do protokołu zdawczo-odbiorczego lub na osobnym druku, który następnie zostanie podpięty do protokołu.

Odbiór komórki lokatorskiej oraz miejsca postojowego najczęściej jest wykonywany po spisaniu usterek w mieszkaniu.

Deweloper ma 14 dni na ustosunkowanie się do wniesionych uwag. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której dana usterka nie zostanie uznana, to po zapoznaniu się z interpretacją zajmujemy własne stanowisko.

W cenę odbioru nie jest wliczony odbiór pousterkowy. W zależności od potrzeby można się na taki odbiór umówić w późniejszym czasie. Koszt odbioru pousterkowego w większości przypadków będzie wynosił połowę ceny odbioru mieszkania